#11 AWM Cast – Hvordan har SEO ændret sig?

rullebaand-som-koerer-ud-i-fremtiden

Der er sket meget med SEO gennem de sidste 20 år. Dette skyldes, at Googles algoritme bliver bedre og bedre, hvilket gør at den lettere kan skelne mellem godt og mindre godt indhold. I denne uges afsnit af AWM Cast bliver du klogere på, hvordan Google afgør, hvilke sider der skal rangere højest.

Hør om udviklingen i SEO

Her fortæller Glen, Hvordan SEO har ændret sig gennem tiden:

Resume af episoden

I begyndelsen var Google en meget begrænset maskine, som på et meget overfladisk niveau, scannede en given hjemmeside for søgeord. Det gjorde, at selve kvaliteten af teksten ikke havde den store betydning – det handlede blot om at indsætte det rette søgeord nok gange.

Google forstår sammenhængen i tekster

Før i tiden hang det sådan sammen, at hvis du gerne vil ranke på “lån online” og “online lån”, så var du nødsaget til, at to forskellige tekster til de to gældende søgefraser, da Google ikke forstod betydningen af ordene og hvordan de hang sammen.

Det er selvfølgelig ikke nødvendigt mere, da Googles algoritme i dag er langt bedre til at forstå meningen i en tekst. Det betyder, at én side sagtens kan ranke på flere forskellige søgetermer – så længe de er beslægtede.

Google vil bare gerne levere de bedste søgeresultater

Ændringerne i Googles algoritme er sket over mange omgange. Grunden til dette er, at det ikke er alle, som er villige til at investere den tid det tager at skabe gode resultater med SEO – derfor prøver de at finde alle tænkelige “smuthuller”, som kan lede til højere placeringer.

Google gør alt hvad de kan, for at lukke disse “smuthuller”. For hvis de ikke gør det, vil de højeste placerede sider blot være baseret på, hvem der er bedst til at snyde Google, fremfor de resultater som skaber størst værdi for brugeren.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til, hvordan SEO ændrer sig

Ved at være bevidst omkring retningen som SEO udvikler sig i, skærper det chancen for at forudse hvad der sker i fremtiden. At have denne indsigt i SEO-verdenen, skaber bedre forudsætninger for at træffe beslutninger der både betaler sig i morgen og længere ude i fremtiden.